DÜNYA VE TİCARET ŞEHRİ KAYSERİ

Kayseri Merkez - Kayseri Kalesi

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri (eski Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Kızılırmağın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz gölünden Fırat nehrine kadar uzanır. İpek yolu buradan geçer. Kayseri tarih boyunca Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Ticaretin yanı sıra, görkemli Erciyes Dağı ve gelişen kış turizmi potansiyeli ve lezzetli yemekleriyle görülmeye değer bir orta Anadolu şehridir. devamı...
 

Kayseri Tarihi

Kayseri, milattan önce kurulmuş bir şehirdir. Bu şehre ilk defa (Kanisti) adı verilmiştir. Asurlular dönemine rastlayan çağlardaki bu ad daha sonra (Mazaka) olarak değişmiştir. Bu adın da, Kapadokyalkılar'ın atası Mechus, ya da (Mosoch) dahi geldiği ifade edilir. Bir başka görüş de, Mazak'ın Grekçe Mazaka'ya dönüşmesinden geldiği şeklindedir. Bu adın, Frig dilindeki Zeus anlamına gelen Mazcus'tan gelebileceği de öne sürülmektedir. En uygun şekli de bu ifade olmalıdır. Çünkü bulunan eski paralar üzerinde bu ifadelere rastlanmaktadır.

Kayseri, bir ara (Eusebeia) adını da almıştır. Bu adla 1. Kapadıkya Krallığının başkenti olduğu da ayrıca kaynaklarda ifade ediliyor.

Kayseri'nin bu adı alış tarihi M.S. 17. Yıla rastlar. Kapadokya Kralı Roma İmparotorunun onuruna şehre (Kaisareia) adını vermiştir. Şehir bu adla ün bulmuş ve gelişmiştir. Ancak, aynı yıllarda, Anadolu'da aynı adla başka şehirler de bulunduğu için, burasını diğerlerinden ayırmak için, (Erciyes'in kenarındaki Kaisareia) - (Kapadokya'nın başkenti Kaisareia) - (Anadolu'nun öncü şehri Kaisareia) gibi adlar verilmiştir.

Şehrin bugunkü adını alışı 7 Asırda Arap ordularının şehri ele geçirmelerinden sonraya rastlar. O da (Kaisareia) adının (Kayseri) şeklinde okunuşundan ibarettir. Şehir o tarihten bu yana bu adla anılmaktadır. Tüm bilgiler


msn: ticaret@rehberkayseri.com
Kayseri Firma Rehberi | Copyright © 2010 | www.rehberkayseri.com | www.rehberkayseri.net | www.rehberkayseri.org | Her Hakları Saklıdır | Kaynak Göstermeksizin Alıntı Yapılamaz
Kayseri Sanayi ve Ticaret Rehberi - Kayseri Firma Rehberi - Kayseri Sanayii Rehberi - Kayseri Şehir Rehberi - Kayseri Resimleri - Kayseri Tarihi - Kayseri Yaşam Rehberi - Kayseri Kalesi